Kunt u deze mailing niet goed lezen, lees deze dan in uw browser

BEZORGD

terugblik debat XXL logistiek

BEZORGD

 

Als 'distributieland' hebben we de doos van Pandora bewust geopend, met de 'verdozing' van het landschap als neveneffect. Hoe wegen we de verschillende maatschappelijke waarden af, en hoe kunnen we de 'dozen' beter plannen en ontwerpen? Tijdens ons debat op 29 oktober in Rotterdam hebben we dit onderwerp met diverse sprekers en een volle zaal van verschillende kanten belicht. In de media ging het debat verder.

Advies en discussie

In de media

Het onderwerp werd breed besproken in de media, vooral naar aanleiding van het advies XXL-NL dat Berno Strootman namens het College van Rijksadviseurs presenteerde. Bijvoorbeeld in Cobouw en het Financieel Dagblad.

De Monitor volgt momenteel de perikelen rond logistiek bedrijventerrein Wijkevoort bij Tilburg, net als de NRC. En Gelderland wil XXL logistiek nog maar op drie locaties toestaan.

Logistiek.nl was aanwezig tijdens het debat met een cameraploeg, die reacties inventariseerde. En Buck Consultants International liet via Vastgoedjournaal een tegengeluid horen.

 

Design challenge

Out of the Box

Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg (CAST) organiseert samen met Kunstloc en Vereniging Deltametropool de design challenge 'Out of the Box'. Ontwerpteams brainstormen met experts en zoeken naar nieuwe vormen van duurzame logistieke landschappen in Midden-Brabant.

Bij de challenge hoort een vergoeding en presentatie op de Landschapstriënnale 2020. De challenge is zowel toegankelijk voor bureaus en studenten. Ook meedoen?

 

Schrijf je ontwerpteam hier in!

 

Onderzoek

Landscapes of Trade

Merten Nefs modereerde het debat als onderdeel van zijn promotieonderzoek bij TUDelft en Erasmus School of Economics.

De interactieve kaart die de groei van logistieke centra sinds de jaren 80 laat zien wordt sinds het debat veelvuldig gebruikt.

Binnen het onderzoek zijn samenwerkingen gestart met o.a. CAST, Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksoverheid.

Debat

Doos van Pandora

"Er is een groot verschil tussen de logistiek die ons regionale maakecosysteem mogelijk maakt, en distributiecentra die ook ergens anders hadden kunnen staan." - Erik van Merrienboer

 

"Om enige controle te hebben, moeten we eerst beter begrijpen hoe de mondiale ketens en actoren lokaal doorwerken." - Tom Daamen

 

"Grote loodsen kunnen ook een aanvulling zijn op de habitats voor planten en dieren, mits ze beter worden ontworpen en gematerialiseerd." - Maike van Stiphout

 

"Je schrikt gewoon van de onbenutte ruimte in distributiecentra. De overheid zou pilots voor het delen van transportdata en opslagruimte moeten faciliteren." - Leo Kemps

 

"We richten ons te snel op multinationals. E-commerce gecombineerd met services kan ook juist een oplossing zijn voor korte voedselketens en lokaal MKB." - Daan Zandbelt

 

"Het is mogelijk om aantrekkelijke en duurzame landschappen te maken met XXL logistiek." - Marco Vermeulen

 

Lees de terugblik 'De doos van Pandora' door Anja Stokkers, die concludeert dat een uitvoeringsprogramma onder de omgevingswet uitkomst kan bieden, in lijn met de bijdrage door Cees-Jan Pen.

Of bekijk de foto's van het debat door Aad Hoogendoorn.

Downloads, links en namen van de verschillende bijdragen tijdens het debat zijn te vinden op onze website.

 

In samenwerking met

Partners

 

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling

U ontvangt deze mail als relatie van Vereniging Deltametropool. Wilt u geen kennisgevingen over de vereniging ontvangen?

Laat het ons weten.

vereniging deltametropool

+31 10 737 0340

secretariaat@deltametropool.nl

deltametropool.nl

twitter

linkedin

instagramonafhankelijk netwerk
voor metropolitane ontwikkeling