Kunt u deze mailing niet goed lezen, lees deze dan in uw browser

Landschap als Vestigingsvoorwaarde

Community of practice (CoP)

Bij een topeconomie hoort een toplandschap. Onze kenniseconomie kan immers niet zonder de handige makers en slimme denkers, die zeer kritisch zijn over hun leefomgeving. Een groeiende groep partijen zet het landschap in als vestigingsvoorwaarde en wisselt hierover ervaringen uit.

Sinds onze werkconferentie van najaar 2018 hebben we een programma vormgegeven, met informele uitwisselingen, publiek toegankelijke evenementen, een nieuwe werkconferentie en ruimte voor eigen initiatief. We werken gezamenlijk toe naar de Landschapstriënnale 2020.

evenementen

schrijf je nu in

In juni 2019 is er heel wat te doen:

 • 11-21 juni lunch workshop Panorama Nederland meets PBL. Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert 7 thematische workshops, met o.a. op 12 juni Rijk Boerenland. (schrijf hier in)
 • 13 juni middag - Landschapspark Zuidvleugel, CoP regiodag georganiseerd door Zuid-Holland en Dordrecht. Werkbezoek en workshop op locatie: getijdenpark Drechtsteden. (meld aan via email)
 • 19 juni middag - INTENS: toekomst van het MRA landschap, CoP regiodag georganiseerd door Metropoolregio Amsterdam. Met o.a. inspiratie uit het buitenland, narratief, atelieruitkomsten en financiering van het landschap. (onderdeel van 'We make the city', schrijf hier in)
 • 25 juni hele dag - Landschap Verbindt, symposium georganiseerd door RCE en Staatsbosbeheer, met deelsessie ingevuld door onze CoP over Verstedelijking & Natuur. (schrijf hier in)
Verwacht na de zomervakantie:
 • High Green, CoP regiodag georganiseerd door Noord-Brabant tijdens de Dutch Design Week, over de samenwerking met bedrijfsleven en de wereld van cultuur. (tevens voorproefje Landschapstriënnale)
 • Ringparken symposium, CoP regiodag georganiseerd in oktober door provincie Utrecht, waarop o.a. een magazine wordt gepresenteerd.
 • Inside the Black Box, debatbijeenkomst georganiseerd in oktober door College van Rijksadviseurs, TUDelft en Vereniging Deltametropool, over het ruimtelijk patroon van XXL logistiek en de relatie met de leefkwaliteit in de stad. Drijfveren en stuurbaarheid.
 • Natuur om de hoek, debatbijeenkomst over de ontstaansgeschiedenis én de toekomst van Nederlandse recreatiegebieden sinds 1965.
 • Werkconferentie CoP Landschap als vestigingsvoorwaarde, gepland voor november 2019, waarin we uitwisselen tussen Nederlandse praktijken en vooruitkijken naar het programma van 2020.

publicatie en Triƫnnale

vooruitblik

Met de betrokken partijen hebben we de basisbegroting van de CoP uit kunnen breiden om de praktijken een mooi podium te bieden tijdens de Landschapstriënnale 2020, in Brabant.

We denken bijvoorbeeld aan:

 • Internationaal symposium High Green, waarin we praktijkervaringen uitwisselen met andere verstedelijkte regio's in de wereld, zoals Milaan, Rhein-Ruhr en Toronto.
 • Magazine 'On the Spot', met daarin o.a. praktijken van de CoP die het idee van Landschap als vestigingsvoorwaarde concreet in de praktijk brengen.
Om dit alles mogelijk te maken is het CoP team bij de vereniging naast het voor jullie bekende gezicht Merten Nefs uitgebreid met Philine Krosse, Kato Allaert en Guido de Vries (stagiair tot eind juni). Zij zijn bereikbaar voor vragen en ideeën.

maak kennis

praktijken van de CoP

Klik op de kaart voor meer informatie. En kom in contact met de ca. 160 leden van de LinkedIn groep Landschap als Vestigingsvoorwaarde.

 

CoP initiatieven

 

matchmaking

uitwisselingen van de CoP

Een simpele maar belangrijke rol van de Community of practice is dat we partijen en initiatieven met elkaar koppelen rond een bepaalde vraag of thematiek, als ze hier behoefte aan hebben. Enkele recente voorbeelden:

 • Uitwisseling Stad-Land Zones. In februari organiseerde provincie Zuid-Limburg de bijeenkomst 'Landschap als vestigingsvoorwaarde', met o.a. burgemeesters, wethouders en ontwerpers. Dat was de aanleiding voor een uitwisseling met Zuid-Holland, Utrecht en het College van Rijksadviseurs. Wordt vervolgd.
 • Ontwerpateliers Haven/Stad/Landschap. In juni organiseert Loes Verhaart met de steden Schiedam en Rotterdam een ontwerpdag over de kwaliteiten en uitdagingen in een stad aan een getijdenrivier: 'Mathenesse aan de Maas'. In het najaar volgt een uitwisseling met de Amsterdamse regio.
 • We werken aan uitwisseling op het thema Verstedelijking in samenhang met Groenblauwe Netwerken.
Groepsdiscussie op werkconferentie 2018
Groepsdiscussie op Werkconferentie 2018 (foto Robin van der Ploeg)

initiatief

Bezoek voor meer informatie de webpagina van Community of Practice Lansdschap als Vestigingsvoorwaarde

U ontvangt deze mail als relatie van Vereniging Deltametropool. Wilt u geen kennisgevingen over de vereniging ontvangen?

Laat het ons weten.

vereniging deltametropool

+31 10 737 0340

secretariaat@deltametropool.nl

deltametropool.nl

twitter

linkedin

instagram

facebookonafhankelijk netwerk
voor metropolitane ontwikkeling